Hai trong số những nhà máy điện lớn nhất miền Bắc báo lãi tăng lần lượt 15 lần và 4 lần trong quý 1/2024

Hai trong số những nhà máy điện lớn nhất miền Bắc báo lãi tăng lần lượt 15 lần và 4 lần trong quý 1/2024- Ảnh 1.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu 2.788 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ tăng 2,2% lên mức 2.580 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này tăng 4,3 lần lên mức 208,5 tỷ đồng. 

Hai trong số những nhà máy điện lớn nhất miền Bắc báo lãi tăng lần lượt 15 lần và 4 lần trong quý 1/2024- Ảnh 2.

Theo giải trình từ phía Nhiệt Điện Hải Phòng, doanh thu của đơn vị này tăng do sản lượng điện sản xuất tăng 519 triệu kWh. Các chi phí của công ty không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. 

Vì vậy, khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Hải Phòng đạt mức 154,7 tỷ đồng, gấp 15,3 lần cùng kỳ. EPS cũng tăng từ 20 đồng lên 309 đồng. 

Hai trong số những nhà máy điện lớn nhất miền Bắc báo lãi tăng lần lượt 15 lần và 4 lần trong quý 1/2024- Ảnh 3.

Một doanh nghiệp trong ngành điện khác cũng báo lãi tăng bằng lần trong quý vừa qua là Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC). Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu 1.996 tỷ đồng, lãi sau thuế 157,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 295% so với thực hiện năm trước. Giá vốn không tăng mạnh bằng doanh thu cùng khoản doanh thu tài chính đột biến từ việc nhận cổ tức là nguyên nhân giúp lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại tăng. 

Hai trong số những nhà máy điện lớn nhất miền Bắc báo lãi tăng lần lượt 15 lần và 4 lần trong quý 1/2024- Ảnh 4.

Xem thêm tại cafef.vn