Hàng bán trả lại cao gấp 14 lần doanh thu, một doanh nghiệp BĐS lỗ gần 125 tỷ đồng trong quý I

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, CTCP Đầu tư LDG (LDG) ghi nhận doanh thu âm 130,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,71 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ doanh thu thuần âm chủ yếu do doanh thu ghi nhận 10,3 tỷ đồng song khoản giảm trừ doanh thu tới 140,48 tỷ đồng.

Hàng bán trả lại cao gấp 14 lần doanh thu, một doanh nghiệp BĐS lỗ gần 125 tỷ đồng trong quý I
Nguồn LDG

Ngoài ra, bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 69,03 tỷ đồng, Đầu tư LDG còn ghi nhận 45 tỷ đồng chi phí tài chính, 2 tỷ đồng chi phí bán hàng và 9 tỷ đồng chi phí quản lý.

Kết quả, công ty lỗ trước thuế 125,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 72 tỷ đồng), lỗ sau thuế 124,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 70 tỷ đồng). Đây là quý thứ 6 liên tiếp LDG thua lỗ.

Trong năm 2024, Đầu tư LDG lên kế hoạch doanh thu 167 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến 2,5 tỷ đồng so với lỗ 527,2 tỷ đồng trong năm 2023.

Với việc tiếp tục lỗ 124,9 tỷ đồng, Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2024.

Thêm nữa, với việc tiếp tục lỗ trong quý I/2024, tính tới 31/3, Đầu tư LDG đã chính thức đã xóa bỏ toàn bộ lãi lũy kế tích lũy nhiều năm, chuyển từ lãi 117,8 tỷ đồng sang lỗ lũy kế 7,07 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/4, Đầu tư LDG tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhưng chỉ có đại diện 9,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Vì vậy, Đại hội lần 1 đã không thể tổ chức. Công ty lên kế hoạch tổ chức Đại hội lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/4.

Hiện danh mục dự án của LDG gồm: Saigon Intela, High Intela, West Intela (tại TP. HCM), The Viva City, Viva Square, Viva Park, Viva Tower (Đồng Nai), Thành Đô (Cần Thơ), LDG Sky (Bình Dương), LDG Grand Đà Nẵng (Đà Nẵng), LDG Grand Hạ Long (Quảng Ninh). Trong số này, LDG muốn hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án/chuyển nhượng cổ phần đối với High Intela, West Intela, Thành Đô, LDG Grand Đà Nẵng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn