HD8 đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm 29%

HD8 đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm 29%

Năm 2020, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8) đặt kế hoạch mang về gần 14 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 29% so với thực hiện năm trước. Ban lãnh đạo Công ty cho biết có thể sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh dựa theo tình hình thực tế.

Nguồn: HD8

Ban lãnh đạo HD8 nhận định thị trường bất động sản sẽ gặp một số khó khăn trong năm 2020 như: Hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến thị trường bất động sản chưa đồng bộ, khó khăn về thủ tục hành chính và những sức ép từ chủ trương kiểm soát chặt hơn việc cấp phép dự án mới, siết chặt tín dụng, dịch Covid-19…

HD8 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 dự án Xuân Phương Garden. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành các dự án dang dở, Công ty cũng muốn dứt điểm bàn giao, quyết toán và thanh lý hợp đồng quản lý dự án Khu đô thị Vân Canh trong năm nay.

Năm 2020, doanh thu, thu nhập khác của Công ty được giao chỉ tiêu hơn 165 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 14 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10% vốn. Kế hoạch này đi lùi 10% về doanh thu, thu nhập khác và 29% về lợi nhuận so với năm 2019.

Đây là kế hoạch xây dựng trong điều kiện hoạt động bình thường, Công ty cho biết sẽ chủ động đánh giá, điều chỉnh kế hoạch căn cứ theo tình hình thực tế.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HD8

Nhìn lại năm 2019, HD8 đã đem về gần 184 tỷ đồng tổng doanh thu, thu nhập khác. Công ty lãi sau thuế gần 15 tỷ đồng, xấp xỉ kết quả năm trước. Ban lãnh đạo HD8 dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% vốn, tương ứng số tiền 10 tỷ đồng.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HD8 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/05 tới. Bên cạnh bàn về các vấn đề về hoạt động kinh doanh, cổ đông cũng sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút