HĐQT khuyết hai thành viên, PGBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 7

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6. Nội dung cụ thể của đại hội chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, HĐQT cũng thông qua kế hoạch dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, nhiều khả năng ĐHĐCĐ bất thường 2024 của PGBank sẽ thảo luận về vấn đề nhân sự. 

PGBank là ngân hàng có sự biến động thượng tầng lớn sau khi Petrolimex thoái vốn với loạt thay đổi ở dàn lãnh đạo cấp cao từ Chủ tịch cho đến Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát.

Tháng 10/2023, ĐHĐCĐ của PGBank cũng đã bầu bổ sung 5 thành viên hội đồng quản trị và 2 thành viên ban kiểm soát tuy nhiên những biến động này chưa dừng lại ở đó.

Vị trí của bà Đinh Thị Huyền Thanh và ông Nguyễn Thành Lâm đang bị khuyết. (Ảnh: PGBank).

Ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng Giám đốc PG Bank Đinh Thị Huyền Thanh, đã có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc (từ ngày 25/4) và thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Bà Thanh được bầu làm thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc PGBank từ tháng 10/2023 và chính thức làm Tổng Giám đốc vào ngày 15/11/2023.

Đồng thời, ông Nguyễn Thành Lâm - thành viên HĐQT độc lập cũng có đơn xin rời HĐQT.

ĐHĐCĐ thường niên của ngân hàng đã thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên này nhưng chưa có thông tin về việc bổ sung nhân sự HĐQT.

Xem thêm tại vietnambiz.vn