Hệ sinh thái TC Group của Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đang “thân thiết” với PGBank ra sao?

Hệ sinh thái TC Group của Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đang “thân thiết” với PGBank ra sao?- Ảnh 1.

Hệ sinh thái TC Group của Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đang khá “thân thiết” với PGBank

Sau khi có sự xuất hiện được cho là “bài bản” tại Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) có tên cũ là Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, thời gian gần đây, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công (TC Group) liên tục có những giao dịch liên quan phát sinh với PGBank và PGBank dường như cũng từng bước trở thành “nơi cất tiền” của doanh nghiệp trong nhóm TC Group.

Với các doanh nghiệp trong nhóm về bất động sản thuộc hệ sinh thái TC Group , ngày 19/9/2023, Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng , doanh nghiệp theo TC Group công bố là định hướng phát triển thành Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng đã thế chấp cho PGBank Quảng Ninh một loạt quyền tài sản phát sinh thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Việt Hưng. Giá trị khoản vay/nghĩa vụ liên quan đến giao dịch này là hơn 15,4 tỷ đồng.

Hệ sinh thái TC Group của Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đang “thân thiết” với PGBank ra sao?- Ảnh 2.

Các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản trong hệ sinh thái của TC Group. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: TC Group

Ngày 23/8/2023, Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng Công nghệ Thành Công đã thế chấp cho PGBank Quảng Ninh quyền đòi nợ hình thành trong tương lai của Bên bảo đảm theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình 07/2023/HĐ/TCVH-CNTC ngày 15/05/2023 ký giữa Công ty CP Khu Công nghiệp tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng và Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng Công nghệ Thành Công về việc thực hiện Gói thầu C.XD.06 – Thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II và đường thử thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng. Giá trị khoản vay/nghĩa vụ liên quan đến giao dịch này là hơn 42 tỷ đồng.

Ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng Công nghệ Thành Công tiếp tục thế chấp cho PGBank Quảng Ninh Quyền đòi nợ của Bên bảo đảm phát sinh theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình 06/2023/HĐ/TCVH-CNTCVC1 ngày 15/05/2023 giữa Công ty CP Khu Công nghiệp tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng và Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng Công nghệ Thành Công. Giá trị khoản vay/nghĩa vụ liên quan đến giao dịch này là hơn 14,2 tỷ đồng.

Ngày 5/1/2024, Công ty CP Thiết bị điện - Điện tử Hyundai Thành Công Global , doanh nghiệp theo TC Group là chuyên sản xuất, chế tạo và thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị thang máy, thang cuốn, cấp nhiệt, điện lạnh, điều hòa không khí, hệ thống thông gió, chiếu sáng… đã phát sinh 02 giao dịch bảo đảm qua đó chuyển giao cho PGBank Hà Nội quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ Hợp đồng thi công số 09/2023/34H/HĐTC/TCVH-HTE, thời điểm có hiệu lực ngày 20/07/2023 và các phụ lục đính kèm ký giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng (Chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Hyundai Thành Công Global (Nhà thầu).

Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô thuộc hệ sinh thái TC Group , ngày 21/9/2023, Công ty Cổ phần Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam đã dùng tài sản là các Hợp đồng tiền gửi số 250300538, 250300514, 269678232, 270323375, 269678437, 270323103, 270545351 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (PGBank) phát hành cho Công ty Cổ phần Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam làm tài sản bảo đảm để thế chấp cho Ngân hàng MB - CN Hoàng Quốc Việt.

Hệ sinh thái TC Group của Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đang “thân thiết” với PGBank ra sao?- Ảnh 3.

Các doanh nghiệp thuộc nhóm ô tô trong hệ sinh thái của TC Group. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: TC Group

Sau đó, vào các ngày 12 và 13/10/2023, Công ty Cổ phần Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục dùng tài sản là số dư tại Hợp đồng tiền gửi số 253529113 ngày 18/01/2022 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (PGBank) và Công ty Cổ phần Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam làm tài sản thế chấp cho Ngân hàng MB - CN Hoàng Quốc Việt trong 02 giao dịch bảo đảm.

Đáng chú ý, ngày 26/12/2023, Công ty CP Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã dùng tài sản là 03 Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu của Công ty CP Liên Doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (PGBank) phát hành có tổng trị giá 400 tỷ đồng làm tài sản thế chấp cho Ngân hàng BIDV - CN Đông Hà Nội.

Ngày mai (20/4) theo kế hoạch, PGBank sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niêm năm 2024. Trước đó, vào ngày 11/4, PGBank đã hoàn thành việc đăng ký tăng vốn thêm 1.200 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn điều lệ của ngân hàng lên 4.200 tỷ đồng.

Năm 2024, PGBank đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gần 50% năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 554 tỷ, tăng gần 60%. Tổng tài sản nhà băng này dự kiến tăng hơn 14%, đạt hơn 63.500 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn