Helio Energy (HIO): Doanh thu quý I/2024 tăng nhẹ, lãi sau thuế vẫn gấp 4,3 lần

CTCP Helio Energy mới công bố BCTC quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 32,8 tỷ đồng, chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. HIO cho biết nhờ diễn biến thời tiết thuận lợi, số giờ nắng trong ngày tăng hơn so với quý I/2023 là một trong những nhân tố giúp Công ty tăng doanh thu thuần.

Dù doanh thu chỉ tăng 4%, nhưng lợi nhuận sau thuế quý I của HIO lại tăng gấp 4,3 lần cùng kỳ, đạt 7,5 tỷ đồng. Kết quả này thực chất không đến từ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh chính là bán điện và quản lý vận hành của HIO.

Lợi nhuận tăng vọt của HIO được hỗ trợ bởi chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay của Công ty được tiết giảm 33%, xuống 6,8 tỷ đồng. Chi phí lãi vay của HIO giảm do Công ty đã thanh toán một phần nợ gốc hàng kỳ và lãi suất cho vay của ngân hàng/tổ chức tín dụng đang tài trợ vốn cho Công ty. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 16% xuống 1,7 tỷ đồng.

Năm 2023, HIO đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 134,86 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19,81 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8,72% và 96,7% so với thực hiện năm 2023. Với kết quả trên, HIO đã hoàn thành xấp xỉ 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/03/2024, tổng tài sản của HIO đạt gần 540 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 55%, đạt 26,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 11%, còn 20,5 tỷ đồng

Ở bên kia bảng cân đối, HIO còn 298,7 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 4,4% so với đầu năm. Riêng vay nợ ngắn hạn và dài hạn của HIO còn lần lượt 68,2 tỷ đồng và 222 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HIO đã thông qua mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 430,5 tỷ đồng thông qua hai phương án. Một là kế hoạch phát hành 21 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến là 10.000 đồng/CP, tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III – IV/2024. Hai là kế hoạch phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP (chiếm 4,8% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/CP.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/04, cổ phiếu HIO tăng 14,03%, lên 31.700 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn