17:06, 29/06/2022

HNG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE