HNG: Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo

HNG: Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm