HNG: Thông báo hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai

HNG: Thông báo hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai

 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm