Hơn 11 nghìn nhân viên VIB có thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người trong quý 1

Hơn 11 nghìn nhân viên VIB có thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người trong quý 1- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính quý 1 mới được công bố, tổng số số nhân sự làm việc trên toàn hệ thống của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 12.034 người, giảm 219 người so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ là 11.578 người, giảm 221 người.

Theo báo cáo của VIB, bình quân mỗi nhân sự trên toàn hệ thống ngân hàng có thu nhập bình quân trong quý 1 là 31,57 triệu đồng/tháng (tương đương 94,71 triệu đồng trong cả quý), giảm hơn 1 triệu đồng so với cùng kỳ 2023. Trong đó, tiền lương bình quân là 26,19 triệu đồng/người/tháng, tăng so với mức 23,52 triệu đồng/người/tháng của quý 1/2023.

Hơn 11 nghìn nhân viên VIB có thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người trong quý 1- Ảnh 2.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1 của VIB

Riêng tại ngân hàng mẹ, bình quân mỗi nhân sự VIB có thu nhập 31,73 triệu đồng/tháng (tương đương 95,2 triệu đồng trong cả quý 1), giảm so với mức 32,97 triệu đồng/tháng của quý 1/2023. Trong đó, tiền lương là 26,31 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,67 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Hơn 11 nghìn nhân viên VIB có thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người trong quý 1- Ảnh 3.

Nguồn: BCTC riêng lẻ quý 1 của VIB

Đối với ban lãnh đạo, báo cáo riêng lẻ của VIB cho biết, ngân hàng đã chi hơn 7,4 tỷ đồng trả lương thưởng cho Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong quý 1 và chi 1.36 tỷ đồng trả thù lao cho Ban Kiểm soát, 1,5 tỷ đồng trả thù lao cho Hội đồng quản trị. Lương thưởng của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng xấp xỉ cùng kỳ 2023, song thù lao của Ban Kiểm soát và HĐQT đã giảm mạnh so với cùng kỳ 2023.

Hơn 11 nghìn nhân viên VIB có thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người trong quý 1- Ảnh 4.

Nguồn: BCTC riêng lẻ quý 1 của VIB

Trong quý 1, VIB báo lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận VIB sụt giảm là do ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro khi tăng chi phí này thêm 41,5% so với cùng kỳ 2023 lên gần 946 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh chỉ tăng nhẹ 2,5%, không đủ bù đáp cho sự gia tăng của chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Lý giải về việc lợi nhuận giảm, tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ cho biết là do quý I đã có một tháng là kỳ nghỉ tết, cùng với đó hoạt động bán chéo bảo hiểm (bancassurance) giảm sút.

"So với kế hoạch 12.000 tỷ thì vẫn khả thi, đây vẫn là kết quả sáng trong hoạt động kinh doanh", ông Đặng Khắc Vỹ chia sẻ.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của VIB tăng nhẹ lên 413.888 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 0,5% so với cuối năm trước lên 267.709 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 1%, xuống còn 234.211 tỷ đồng.

Trong quý 1, nợ xấu nội bảng của VIB tăng 15% lên 9.633 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,14% lên 3,6% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Xem thêm tại cafef.vn