Hơn 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt

Danh sách 20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 20 đến 24/11, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

Ảnh minh họa.

Ngày 30/11/2023, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 8/12/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.600 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 8/12/2023, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12/2023, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (UPCoM: LMI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 11/12/2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 12/12/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 6.500 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 14/12/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 980,3 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 15/12/2023, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (UPCoM: GDA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCoM: DXL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 125 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 25/12/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UPCoM: MFS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Ngày 27/12/2023, Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 27/12/2023, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UPCoM: LLM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 27/12/2023, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.250 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Ngày 28/12/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 441 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phần mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn