Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ra quyết định đưa hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 15/12/2023. Nguyên do là tổ chức đăng ký giao dịch các mã cổ phiếu nói trên chưa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong nhiều năm liên tiếp. Đến nay, các tổ chức này vẫn chưa công bố và không có biện pháp khắc phục.

Cụ thể, các cổ phiếu bị HNX đình chỉ giao dịch bao gồm: SDX, SDB, B82, C12, VNI, S96, TNM, V15, CTN, S27, TBT, NTB, KHL, AVF, STL, HDO, PX1, GTT, BT6, SD8, SD1, HLA, PID...

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12
Hàng loạt cổ phiếu trên UPCoM bị đình chỉ giao dịch. Ảnh: T.L

Trước đó, đầu tháng 12, HNX có thông báo cho biết đang tăng cường theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM để xử lý vi phạm theo quy chế.

Theo đó, HNX sẽ đưa vào diện hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

HNX sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên./.