HOSE điểm tên 87 cổ phiếu không được cấp margin quý I/2024, có TTF, HAG, HNG, TDC, PPC, POM, ITA, HPX, SMC, DXS, HBC …

Trong danh sách vừa công bố, bên cạnh các mã chứng khoán do thời gian niêm yết yết dưới 6 tháng như cổ phiếu ADP (CTCP Sơn Á Đông), cổ phiếu HTG (Tổng CTCP Dệt may Hoà Thọ), cổ phiếu SBG (Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba), cổ phiếu SIP (Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG)…, nhiều cổ phiếu đáng chú ý không được cấp margin với các lý do khác nhau.

Nổi bật là các cổ phiếu thị trường bao gồm:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) do chứng khoán thuộc diện cảnh cáo; cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB) do chứng khoán trong diện bị huỷ niêm yết; cổ phiếu CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) do chứng khoán thuộc diện cảnh cáo.

Cổ phiếu CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Rạng Đông Holding (mã RDP) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Cổ phiếu CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Victory Capital (mã PTL) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP Thép Pomina (mã POM) do chứng khoán thuộc diện kiểm soát.

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP MHC (mã MHC) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) do chứng khoán thuộc diện kiểm soát; cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã JVC) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã HT1) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX) do chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) do Chứng khoán thuộc diện kiểm soát; cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) do chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch và chứng khoán thuộc diện kiểm soát.

Cổ phiếu CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã DXS) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm.

Cổ phiếu CTCP DRH Holdings (mã DRH) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã DC4) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH) do Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; cổ phiếu CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE) do chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn ASG (mã ASG) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm; cổ phiếu CTCP Xuất nhập Khẩu An Giang (mã AGM) do chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch và thuộc diện cảnh báo; cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã ABS) do chứng khoán thuộc diện kiểm soát …

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn