Hưng Vượng Developer báo lãi 1,6 tỷ đồng, nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer vừa công bố thông tin liên quan tới quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Hưng Vượng Developer đạt 2.010 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.008,4 tỷ đồng cuối năm 2022.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 1,87 vào đầu năm lên 2,07 lần vào ngày 31/12/2023,, tương ứng với 4.160,7 tỷ đồng nợ phải trả.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 1,07 lần vào đầu năm xuống 1.06 lần tính tới cuối năm, tương ứng với 2.130,6 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 66,6% so với cuối năm trước.

Thông tin tình hình tài chính của Hưng Vượng Developer

Thông tin tình hình tài chính của Hưng Vượng Developer

Trước đó, vào cuối năm 2023, Hưng Vượng Developer đã bị Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin tại Báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với đợt phát hành trái phiếu năm 2021 (giá trị 600 tỷ đồng) được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

Ngoài ra, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022.

Đáng chú ý, ngày 9/4/2024, Hưng Vượng Developer có báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu HVDCH2123001 cho kỳ báo cáo năm 2023 (từ 1/1/2023 đến 31/12/2023).

Theo đó, Công ty mới thanh toán được gần 12,7 tỷ đồng tiền lãi trong tổng số 34,7 tỷ đồng tiền lãi. Bên cạnh đó, Công ty mới trả được 1,5 tỷ đồng tiền gốc trong tổng số 600 tỷ đồng tiền gốc phải thanh toán. Hưng Vượng Developer cho biết, nguyên nhân chậm thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu nêu trên là do chưa thu xếp được nguồn vốn.

Lô trái phiếu HVDCH2123001 được phát hành ngày 2/8/2021, kỳ hạn 18 tháng, tương ứng đáo hạn ngày 2/2/2023. Khối lượng phát hành theo mệnh giá đạt 600 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Hưng Vượng Developer là công ty con của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát (mã HTP - sàn HNX) kể từ tháng 1/2021 và là chủ đầu tư Dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort tại tuyến đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Không chỉ Hưng Vượng Developer mà công ty mẹ là Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát cũng bị UBCK xử phạt 255 triệu đồng vào tháng 12/2023 vì vi phạm công bố thông tin, trong đó có hành vi vi phạm công bố thông tin về chào bán trái phiếu liên quan đến công ty con là Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn