Hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản, lãi Becamex IJC (IJC) tiếp tục giảm 63,5% trong quý I/2024

Hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản, lãi Becamex IJC (IJC) tiếp tục giảm 63,5% trong quý I/2024

Trong quý I/2024, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 162,14 tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 39,2 tỷ đồng, giảm 63,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 51,4%, về 50,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 53,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 91,83 tỷ đồng, về 81,26 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 23,3%, tương ứng giảm 0,1 tỷ đồng, về 0,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 39,1%, tương ứng giảm 5,85 tỷ đồng, về 9,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 2,3%, tương ứng tăng thêm 0,58 tỷ đồng, lên 25,43 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

IJC hụt doanh thu bất động sản trong quý I/2024

IJC hụt doanh thu bất động sản trong quý I/2024

Becamex IJC thuyết minh, doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu lĩnh vực bất động sản giảm 98,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 179,27 tỷ đồng, về 3,2 tỷ đồng (cùng kỳ 182,47 tỷ đồng).

Trong năm 2024, Becamex IJC lên kế hoạch doanh thu tăng 44%, lên 2.206 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 29%, lên 511 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 39,2 tỷ đồng, Becamex IJC mới hoàn thành 7,7% so với kế hoạch năm.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Becamex IJC tăng 9,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 608,3 tỷ đồng, lên 7.012,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.772,6 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 846,6 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 758,1 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 668,9 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 666,8 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản…

Becamex IJC công bố danh sách nợ quá hạn lên tới 431,4 tỷ đồng

IJC công bố danh sách nợ quá hạn lên tới 431,4 tỷ đồng

IJC công bố danh sách nợ quá hạn lên tới 431,4 tỷ đồng

Điểm đáng lưu ý, Becamex IJC công bố danh sách nợ quá hạn đối với CTCP Anh Ngữ Apax là 1,12 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi là 0,79 tỷ đồng. Ngoài ra, một số khoản phải thu tiền bán bất động sản quá hạn của các tổ chức, cá nhân khác với giá trị 430,23 tỷ đồng, khả năng thu hồi toàn bộ 430,23 tỷ đồng.

Như vậy, toàn bộ danh sách nợ quá hạn lên tới 431,36 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Becamex IJC tăng 8,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 80,9 tỷ đồng, lên 1.072,1 tỷ đồng và bằng 23,9% vốn chủ sở hữu.

Thêm nữa, cũng trong phần nguồn vốn, trong quý I/2024, Becamex IJC đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.518,3 tỷ đồng lên 3.145 tỷ đồng bằng việc phát hành quyền mua cổ phiếu.

Becamex đã tăng sở hữu tại Becamex IJC trong đợt tăng vốn lên 3.145 tỷ đồng

Becamex đã tăng sở hữu tại Becamex IJC trong đợt tăng vốn lên 3.145 tỷ đồng

Tuy nhiên, sau đợt tăng vốn, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, mã BCM – sàn HOSE) đã tăng sở hữu từ 49,8%, lên 59,8% vốn điều lệ tại Becamex IJC, đồng nghĩa với việc Becamex đã thực hiện mua thêm cổ phiếu mà nhà đầu tư không mua hết.

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 26/4, cổ phiếu IJC giảm 100 đồng, về 13.800 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn