14:47, 02/03/2022

ILB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (mã CK: ILB) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE