IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Văn phòng CTCP In số 4 – Địa chỉ: Lô B2/1, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 kể từ ngày 20/09/2023
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân và thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.năm 2022

HNX