IR Awards 2021: Hơn 30 định chế tài chính cùng đồng hành với chương trình

IR Awards 2021: Hơn 30 định chế tài chính cùng đồng hành với chương trình

Chung tay vì một thị trường chứng khoán minh bạch - công bằng, Chương trình IR Awards 2021 có sự tham gia của hơn 30 định chế tài chính trong và ngoài nước là Thành viên Hội đồng Bình chọn.

Hệ thống Bình chọn IR dành cho nhà đầu tư và định chế tài chính đã chính thức khép lại vào ngày 08/08 vừa qua. Ban Tổ chức IR Awards 2021 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cộng đồng nhà đầu tư và các định chế tài chính đã đồng hành cùng Chương trình. Kết quả Bình chọn IR sẽ được công bố tại buổi lễ Vinh danh IR Awards 2021 trong thời gian tới.

31 ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN IR AWARDS 2021

IR Awards là gì?

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, được tổ chức hằng năm, nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR – Investor Relations) của các doanh nghiệp niêm yết, bao gồm thống kê khảo sát thực tế về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, mở bình chọn IR dành cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Đánh giá hoạt động IR được thực hiện thông qua nhiều bước đánh giá với hệ thống các bộ tiêu chí do Hội đồng Bình chọn cụ thể hóa. Ba hạng mục vinh danh của IR Awards 2021 bao gồm:

  • Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021
  • Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2021
  • Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2021

Vì sao mở Bình chọn IR cho nhà đầu tư và định chế tài chính?

Chức năng cơ bản của thị trường vốn là liên kết người có tiền và người cần tiền. Tuy nhiên, mối liên kết này phải được tiến hành trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Để đạt được kết quả đó, Bên Bán (Sell-side) phải có hàng hóa (các doanh nghiệp cần vốn) có chất lượng nhằm huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu cho Bên Mua (Buy-side).

Bên Bán là các định chế tài chính trung gian, là ngân hàng đầu tư hay công ty chứng khoán, quy tụ các chuyên gia ngân hàng, chuyên gia quan hệ nhà đầu tư tổ chức, các nhà môi giới và các chuyên viên phân tích.

Bên Mua bao gồm các nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân. Ở khối tổ chức, đại đa số là những nhà đầu tư chuyên quản lý tài sản của khách hàng. Một thành phần Bên Mua không kém phần quan trọng khác chính là các nhà đầu tư cá nhân tự tham gia vào thị trường vốn, là lực lượng ngày càng lớn mạnh nhờ vào giao dịch qua internet thuận tiện và sự mở rộng của các công ty môi giới bán lẻ.

Nguồn: Corporate Finance Institute

Là hai đối tượng trọng yếu, Bên Mua và Bên Bán chính là ban giám khảo đánh giá hoạt động IR chuẩn xác nhất. Vì vậy, Chương trình IR Awards thực hiện mở Bình chọn IR thông qua hai hạng mục: Định chế tài chính đánh giá và Nhà đầu tư đại chúng bình chọn.

Và trong năm thứ 11 thực hiện IR Awards, Chương trình có sự tham gia của hơn 30 Định chế tài chính chuyên nghiệp, là các công ty quản lý quỹ và các công ty chứng khoán trong và ngoài nước hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với vai trò là Thành viên Hội đồng Bình chọn.

Bộ tiêu chí đánh giá IR được Hội đồng bình chọn xây dựng dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên. Tại kỳ IR Awards 2021, các định chế tài chính sẽ thực hiện đánh giá hoạt IR của doanh nghiệp dựa trên 7 nhóm tiêu chí, bao gồm (1) Chất lượng công bố thông tin; (2) Website IR; (3) Truyền thông tài chính; (4) Quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR; (5) Phát hành cổ phần; (6) Sự kiện IR và (7) Công tác IR với định chế tài chính.

IR AWARDS 2021

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút