Khai sai thuế, Chứng khoán Phú Hưng bị phạt và truy thu hơn 250 triệu đồng

Khai sai thuế, Chứng khoán Phú Hưng bị phạt và truy thu hơn 250 triệu đồng

Ngày 04/06, CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) vừa công bố việc nhận quyết định của Cục thuế TP.HCM liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cục Thuế TP.HCM cho biết PHS đã có hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế giá trị giá tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp. Quyết định căn cứ theo Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 31/05/2021 của Đoàn kiểm tra của Cục Thuế TP.HCM.

*PHS: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 

Theo đó, PHS bị phạt tiền hơn 37 triệu đồng và truy thu thuế gần 186 triệu đồng, tiền chậm nộp hơn 30 triệu đồng. Tổng số tiền phạt và truy thu gần 254 triệu đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút