Khang Điền (KDH): Hàng tồn kho chiếm 75,2% tài sản, KQKD quý I không khả quan

Doanh thu thuần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) quý I/2024 đạt 334 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 47% còn 174 tỷ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đi ngang ở mức 12 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng lên 21 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý đạt 56 tỷ đồng, giảm 17%.

Kết quý I/2024, KDH có lãi trước thuế 101 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 64 tỷ đồng, giảm 68% YoY.

Năm 2024, KDH đặt mục tiêu doanh thu 3.900 tỷ đồng, tăng gần 87% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 790 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 10%.

Như vậy, kết quý I/2024, công ty mới hoàn thành 8,5% mục tiêu doanh thu và 8,1% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của KDH đạt 27.238 tỷ đồng trong đó hàng tồn kho chiếm tới 75,2%, đạt 20.490 tỷ đồng - tăng 9% so với đầu năm. Tồn kho chủ yếu là bất động sản xây dựng dở dang tập trung tại các dự án: Khang Phúc – khu dân cư Tân Tạo (6.698 tỷ đồng), Đoàn Nguyên – Bình Trưng Đông (3.426 tỷ đồng), Bình Trưng – Bình Trưng Đông (3.744 tỷ đồng), Khang Phúc – khu định cư Phong Phú 2 (1.664 tỷ đồng), Khang Phúc – An Dương Vương (1.367 tỷ đồng), Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông (1.367 tỷ đồng)…

Khang Điền (KDH): Hàng tồn kho chiếm 75,2% tài sản, KQKD quý I không khả quan
Nguồn: KDH

Các khoản phải thu cũng tăng 5% so với đầu năm, đạt 2.001 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không có nhiều biến động, đạt 937 tỷ đồng (tập trung tại dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân).

Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền giảm 32% so với đầu năm, còn 2.534 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tại ngày 31/3 ở mức 11.651 tỷ đồng - tăng 6,3% so với đầu năm. Đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.702 tỷ đồng, tăng 13% và nợ vay 7.673 tỷ đồng, tăng 21%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn