Khối ngoại bán ròng hơn 950 tỷ đồng sau kỳ nghỉ lễ

Trên HOSE, NĐT nước ngoài quay đầu bán ròng hơn gần 911 tỷ đồng, với khối lượng gần 36,9 triệu đơn vị.

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu BWE là tâm điểm xả ròng của khối ngoại với quy mô 514,9 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại trong danh mục rút vốn.

Đứng thứ hai trong Top bán ròng là FUESSVFL với gần 129,8 tỷ đồng. Cùng chiều, SSI và DIG bị rút ròng lần lượt gần 102,7 tỷ đồng và 60,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng rút ròng các mã DIG (60,9 tỷ đồng), VPB (38,6 tỷ đồng), HCM (37,4 tỷ đồng), VCI (26,3 tỷ đồng), HDB (25,6 tỷ đồng), GMD (21,5 tỷ đồng) và HDB (25,6 tỷ đồng).

Tại chiều mua, cổ phiếu MWG của Đầu tư Thế giới Di động dẫn đầu với giá trị gom ròng hơn 273,9 tỷ đồng. Theo sau, BID được mua ròng 68,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực cầu còn được ghi nhận ở VNM, SAB, VHM, VIC, MSN, DCM, BIC, VGC với giá trị dưới 50 tỷ đồng. 

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Trên HNX, khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 18,6 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 1,2 triệu đơn vị.

Trong đó, nhà đầu tư ngoại bán ròng chủ yếu gần 9,3 tỷ đồng cổ phiếu CEO của Tập đoàn CEO. Đứng thứ hai là MBS với quy mô gần 6,7 tỷ đồng. Cùng chiều, các mã bị rút ròng còn có SHS (4,7 tỷ đồng), VGS (3 tỷ đồng), PVS (2,9 tỷ đồng), TIG (1,2 tỷ đồng), …

Ở phía đối diện, cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần dẫn đầu bên mua với giá trị hơn 9,1 tỷ đồng. Theo sau là LAS (2,5 tỷ đồng), TNG (0,6 tỷ đồng), …

Tại thị trường UPCoM, NĐT ngoại duy trì bán ròng hơn 21 tỷ đồng với khối lượng 153.480 cổ phiếu.

Cụ thể, giao dịch bán ròng tập trung ở cổ phiếu MCH của Hàng tiêu dùng Masan với 16 tỷ đồng. Cùng chiều, ACV cũng bị rút hơn 8,4 tỷ đồng. NĐT nước ngoài cũng rút ròng VAB, VGI, … với giá trị thấp hơn

Chiều ngược lại, khối ngoại gom ròng hơn 3,2 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Đường Quảng Ngãi. Kế tiếp, MPC được mua ròng 333 triệu đồng và các giao dịch tương tự ở các mã như VEA, CNC, VAV, … với giá trị thấp hơn.

Xem thêm tại vietnambiz.vn