Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 840 tỷ đồng, tâm điểm HPG, FPT

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát vẫn là tâm điểm xả ròng của khối ngoại với quy mô 147,4 tỷ đồng. Đứng thứ hai trong Top bán ròng là FPT với 111 tỷ đồng. Cùng chiều, VHM, VNM và HDB lần lượt bị rút ròng 101,6 tỷ đồng, 101,6 tỷ đồng và 101,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng rút ròng các mã MSN (83,9 tỷ đồng), CMG (82,1 tỷ đồng), HCM (80,8 tỷ đồng), VRE (72,3 tỷ đồng) và VND (61,6 tỷ đồng).

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Tại chiều mua, cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen dẫn đầu với giá trị gom ròng 106,1 tỷ đồng. Theo sau, SAB được mua ròng gần 89,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực cầu còn được ghi nhận ở NKG, EVF, CTR, DPM, MWG, DGC, HAH và VOS với quy mô dưới 50 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại chuyển hướng bán ròng gần 26 tỷ đồng với khối lượng 474.460 đơn vị.

Trong đó, nhà đầu tư ngoại bán ròng chủ yếu 13,7 tỷ đồng cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Đứng thứ hai là IDC với quy mô gần 6,6 tỷ đồng. Cùng chiều, các mã bị rút ròng còn có GKM (4,2 tỷ đồng), NTP (2 tỷ đồng), VCS (1,7 tỷ đồng), DTD (1,4 tỷ đồng) và TIG (1,3 tỷ đồng), …

Ở phía đối diện, cổ phiếu HUT của Công ty Cổ phần Tasco dẫn đầu bên mua với giá trị gần 2 tỷ đồng. Theo sau là BVS (1,4 tỷ đồng), SHS (0,8 tỷ đồng), VGS (0,6 tỷ đồng), IDJ (0,6 tỷ đồng), TNG (0,6 tỷ đồng), …

Tại thị trường UPCoM, NĐT ngoại duy trì bán ròng hơn 30 tỷ đồng với khối lượng 633.100 cổ phiếu.

Cụ thể, giao dịch bán ròng tập trung ở cổ phiếu ACV với giá trị 23,4 tỷ đồng. Cùng chiều, GDA cũng bị rút ròng 15,3 tỷ đồng. NĐT nước ngoài cũng rút ròng VLC, VGI, VEA, MFS, ABI, … với giá trị thấp hơn.

Chiều ngược lại, khối ngoại gom ròng hơn 11,9 tỷ đồng ở cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Dòng tiền nước ngoài cũng tìm đến các mã như XMP, QTP, AMS, SDT, MSR, …

Xem thêm tại vietnambiz.vn