Khối ngoại xả cổ phiếu ngân hàng, bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên hãm đà rơi ngày 13/5

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 51,08 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.445,11 tỷ đồng, tăng 15,68% về khối lượng và 14,62% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 10/5).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 80,36 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.298,19 tỷ đồng, cùng tăng 31% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 29,29 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 853,08 tỷ đồng, tăng 71,76% về lượng và 70% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với khối lượng triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 109,29 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu BAF được mua ròng triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 51,97 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị đạt 114,36 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 4,41 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng là VPB đạt 3,89 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 72,34 tỷ đồng. CTG đạt triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 102,45 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt mã bank khác cũng bị bán ròng mạnh như CTG bị bán ròng 102,45 tỷ đồng (3,15 triệu đơn vị), STB bị bán ròng 55,82 tỷ đồng (hơn 2 triệu đơn vị), HDB bị bán ròng 45,19 tỷ đồng (1,93 triệu đơn vị).

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,25 triệu đơn vị, giá trị đạt 45,76 tỷ đồng, giảm 43,52% về lượng và 17,6% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 3,16 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 125,76 tỷ đồng, gấp gần 3 lần về lượng và gần 5 lần về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,91 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 80 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 1,09 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 28,96 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 8,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 141.720 đơn vị. Tiếp theo là CEO được mua ròng 4,3 tỷ đồng (233.500 đơn vị).

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 1,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 59,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu BVS bị bán ròng 535.000 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 21,14 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 596.400 đơn vị, giá trị đạt 23,53 tỷ đồng, gấp gần 3 lần về lượng và gần 6 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 2,83 triệu đơn vị, giá trị bán ra tương ứng 117,06 tỷ đồng, gấp gần 7 lần về lượng và hơn 7,5 lần về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 2,23 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 93,53 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ròng hơn 0,2 triệu đơn vị, giá trị chưa tới 11,5 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng nhỏ giọt với GHC dẫn đầu khi đạt 3,06 tỷ đồng (103.000 đơn vị), tiếp theo là OIL đạt 1,95 tỷ đồng (200.800 đơn vị), còn lại đều chưa tới nửa tỷ đồng.

Trong khi đó, VEA là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 53,48 tỷ đồng.

Tiếp theo là ACV bị bán ròng 18,88 tỷ đồng (195.200 đơn vị) và BSR bị bán ròng 13,52 tỷ đồng (716.100 đơn vị).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 13/5, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 33,43 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.026,61 tỷ đồng, tăng 106,74% về lượng và 111,8% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 10/5 (bán ròng 484,72 tỷ đồng).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn