Không báo cáo giao dịch, một cá nhân bị phạt 45 triệu đồng

Không báo cáo giao dịch, một cá nhân bị phạt 45 triệu đồng

Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam số tiền 45 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Nam là người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HOSEHSL) bán 500,000 cp HSL ngày 10/06/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. 

Do đó, ông Nam bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút