Không xuất hóa đơn điện tử, cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ bị xử lý

Bộ tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cửa hàng xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử.
Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm cửa hàng xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử.

Trong công văn mới nhất, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Công văn của Bộ Tài chính được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Tại Công điện số 1284, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế trong tháng 12/2023. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện sẽ bị kiểm tra, xử lý.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan thuế địa phương, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực trạng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Có các giải pháp đồng bộ để các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công thương, cơ quan quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu sẽ góp phần giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu..., đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước.

Thống kê sơ bộ, đến nay mới có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty TNHH MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, với khoảng trên 2.700 cửa hàng, chiếm khoảng 16% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên cả nước.

Các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bản lẻ xăng dầu còn lại dù đã thực hiện hóa đơn điện tử nhưng chưa thực hiện được việc lập hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định.

Xem thêm tại baodautu.vn