Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa phát hành hơn 39 triệu cp, giá 25,000 đồng/cp

Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa phát hành hơn 39 triệu cp, giá 25,000 đồng/cp

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSETIP) sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Danh sách cổ đông lấy ý kiến được chốt vào ngày 20/07/2021.

Theo đó, TIP dự kiến phát hành hơn 39 triệu cp, với giá chào bán 25,000 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:3 (cổ đông sở hữu 2 cp sẽ được quyền mua 3 cp). Nếu phát hành thành công như dự kiến, Công ty sẽ nâng vốn từ 260 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp nhận.

Với 975 tỷ đồng là con số dự kiến thu được cho đợt phát hành lần này, Công ty sẽ dùng 860 tỷ đồng vào việc bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu Dự án Khu Công nghiệp Long Đức 3, 15 tỷ đồng để thanh toán phí bảo lãnh phát hành cho CTCK thực hiện bảo lãnh phát hành. Phần còn lại, TIP sẽ sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành
Nguồn: TIP

Năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu hơn 158 tỷ đồng, lãi sau thuế ước thu về 76 tỷ đồng, tương đương giảm 39% và 45% so với thực hiện năm 2020. Cổ tức dự kiến ở mức 15%/vốn điều lệ.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút