Kienlongbank (KLB) đạt gần 214 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2024

Kienlongbank (KLB) đạt gần 214 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2024

Trong quý đầu năm, hoạt động chính của Ngân hàng xấp xỉ cùng kỳ năm trước ghi nhận gần 613 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động dịch vụ cũng đi ngang khi thu được hơn 113 tỷ đồng tiền lãi. Kinh doanh ngoại hối là hoạt động tăng trưởng nhất của KienlongBank khi thu được hơn 11 tỷ đồng lãi, trong khi cùng kỳ chỉ thu được 575 triệu đồng.

Hoạt động khác là mảng tăng trưởng tiếp theo với gần 28 tỷ đồng lãi, gấp 2,1 lần cùng kỳ nhờ tăng thu nợ khó đòi đã xử lý bằng dự phòng rủi ro. Chi phí hoạt động của Ngân hàng giảm 2% so với cùng kỳ, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đến 28%, trích gần 112 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng lãi trước thuế gần 214 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ.

Nếu so với kế hoạch 800 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2024, KienlongBank đã thực hiện được gần 27% mục tiêu trong quý đầu năm nay.

Năm 2024, KienlongBank đặt mục tiêu thận trọng với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 90.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 14,11% so với năm trước, đạt 60.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của KienlongBank nhích nhẹ 1% so với đầu năm, lên gần 87.581 tỷ đồng. Trong khi cho vay khách hàng tăng 3%, tiền gửi khách hàng giảm 1%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tính đến 31/03/2024 từ mức 1,93% của đầu năm lên 2,46% trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành có xu hướng tăng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu KLB đứng tại mức giá 11.000 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn