Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tiếp tục lỗ thêm 24,1 tỷ đồng trong quý I/2024

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tiếp tục lỗ thêm 24,1 tỷ đồng trong quý I/2024

Trong quý I/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 119,21 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 24,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 40,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,6%, lên 25,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,6 tỷ đồng, lên 30 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 14%, tương ứng giảm 4,45 tỷ đồng, về 27,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,1%, tương ứng giảm 1,96 tỷ đồng, về 25,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 407,8 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm quý đầu năm 2024 với việc tiếp tục lỗ thêm 24,1 tỷ đồng, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương còn cách rất xa kế hoạch lãi 407,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Được biết, trước đó, trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã ghi nhận lỗ 402,8 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2023, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ luỹ kế của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã lên tới 390,57 tỷ đồng, bằng 39,06 vốn vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 1,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 66,7 tỷ đồng, về 3.543,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.123,5 tỷ đồng, chiếm 59,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 444,9 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 390,7 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cơ cấu tài sản dở dang của TDC tại thời điểm 31/3/2024

Cơ cấu tài sản dở dang của TDC tại thời điểm 31/3/2024

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 0,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 3,1 tỷ đồng, về 1.576,6 tỷ đồng và bằng 205,7% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 766 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 26/4, cổ phiếu TDC đóng cửa giá tham chiếu 8.340 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn