KOSY: Doanh thu 'nhỏ giọt', tồn kho lớn, chậm nộp BHXH hơn 1 năm

Doanh thu giảm nhẹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu thấp

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của KOS đạt 1.315 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm tài chính 2022. Bao gồm: doanh thu bán hàng đạt 1.065 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 109 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ đạt hơn 140 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2023, KOS lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 97 đồng/ cổ phần.

Tính đến ngày 31/12/2023, KOSY có tổng tài sản là 4,752 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.285 tỷ đồng; tài sản dài hạn đạt 1.467 tỷ đồng.

Hàng tồn kho lớn, dư nợ vay lớn, doanh thu bất động sản nhỏ giọt

Đáng chú ý, trong danh mục tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, đạt 2.473 tỷ đồng. Đây toàn bộ là chi phí sản xuất dở dang liên quan đến hàng loạt dự án tại Hà Nam, Bắc Giang, Lào Cao, Thái Nguyên.

Được biết, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2020 chỉ đạt 1.039 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt hơn 1.304 tỷ đồng. Đến năm 2022, Kosy tập trung phát triển dự án ở Hà Nam, theo đó, chi phí dự án Kosy Hà Nam tăng mạnh hơn 20 lần đạt 681 tỷ đồng. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2022 đạt hơn 2.288 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại 31/12/2023, Kosy có vốn chủ sở hữu hơn 2.164 tỷ đồng, cùng với đó là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ hơn 134 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kosy có dư nợ vay đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Đây là dư nợ giải ngân thực hiện bổ sung vốn lưu động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng và phục vụ nhiều dự án bất động sản, nhà máy phát điện của công ty. Chi phí lãi vay cả năm 2023 là gần 123 tỷ đồng.

Mặc dù đang vay ngân hàng hơn 1.900 tỷ đồng, nhưng KOSY lại sẵn sàng cho cá nhân ông Nguyễn Huy Tưởng vay không tài sản đảm bảo hơn 11,7 tỷ đồng và công ty Thuỷ điện Thái An gần 2,5 tỷ đồng, Công ty xây dựng Thiên Châu hơn 500 triệu đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn nhiều rủi ro, Kosy Bạc Liêu liên tục chậm nộp thuế

Quyết định cưỡng chế thuế Công ty CP điện gió Kosy Bạc Liêu

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty Kosy đang thực hiện đầu tư vào 2 đơn vị khác, bao gồm: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu hơn 220 tỷ đồng và Công ty cổ phần Quản lý và vận hành lưới điện 110KV Lai Châu gần 8 tỷ đồng.

Theo tài liệu của VietnamFianance, ngày 27/12/2023, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tài khoản đối với công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, số tiền bị cưỡng chế là hơn 2,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau 01 tháng công ty Điện gió Kosy Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ thuế. Ngày 26/01/2024, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu lại tiếp tục ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tài khoản, hiệu lực thi hành là từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 26/02/2024.

Ngay sau đó, ngày 02/02/2024, Cục thuế tỉnh đã ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trước đó.

Mới đây, ngày 26/3/2024, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu lại tiếp tục ban hành Quyết định số 322/QĐ-CTBLI về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tài khoản do đơn vị này chậm nộp thuế, tổng số tiền chậm nộp là 2,38 tỷ đồng.

Kosy giảm nhân viên, chậm đóng BHXH

Được biết, Công ty cổ phần KOSY thành lập từ năm 2008. Đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Việt Cường. Ngoài ra, ông Cường còn là đại diện pháp luật công ty Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thủy Điện, Công Ty Cổ Phần Điện Gió Kosy Bạc Liêu, Công Ty Cp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thuỷ Điện, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Leo Regulus, Công Ty Tnhh Đầu Tư Địa Ốc Kosy.

Cuối năm 2023, công ty có 88 nhân viên, giảm 24 nhân viên so với cuối năm 2022.

Năm 2023, Kosy đã chi gần 27,5 tỷ đồng để chi trả quỹ lương nhân viên, cấp quản lý và nhân công.

Cuối năm 2023, Công ty Kosy ghi nhận phải nộp thuế đất gần 171 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng, phí, lệ phí và thuế khác hơn 18 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng hơn 6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tính đến ngày 29/02/2024, Công ty cổ phần KOSY chậm đóng BHXH 12 tháng, tổng số tiền chậm đóng hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty cổ phần Bất động sản Kosy cũng chậm đóng Bảo hiểm xã hội 12 tháng, tổng số tiền chậm đóng hơn 114 triệu đồng.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn