Lãi quý I/2024 tăng đột biến nhưng Thế Giới Di Động (MWG) vẫn giảm thêm 4.853 nhân viên

Lãi quý I/2024 tăng đột biến nhưng Thế Giới Di Động (MWG) vẫn giảm thêm 4.853 nhân viên

Trong quý I/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong giai đoạn bình thường từ quý I/2021 đến quý III/2022, lợi nhuận hàng quý của Thế Giới Di Động từ 906,8 tỷ đồng đến 1.562 tỷ đồng/quý.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 28,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, lên 6.712,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 63%, tương ứng tăng thêm 226,2 tỷ đồng, lên 585,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,8%, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 375,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 580,4 tỷ đồng, lên 5.689,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng nhưng việc lợi nhuận gộp tăng, đồng thời doanh thu tài chính tăng đó giúp lãi của Thế Giới Di Động tăng mạnh.

Được biết, trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi ghi nhận 902,97 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đã hoàn thành được 37,6% so với kế hoạch năm.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thế Giới Di Động tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.432,3 tỷ đồng, lên 63,543,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 30.244,1 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 20.492,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.862,8 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

MWG đẩy mạnh đầu tư trái phiếu kỳ hạn ngắn trong quý I/2024

MWG đẩy mạnh đầu tư trái phiếu kỳ hạn ngắn trong quý I/2024

Điểm đáng lưu ý, trong quý I/2024, khoản mục đầu tư khác tăng thêm 4.398,6 tỷ đồng, lên 7.043,3 tỷ đồng và đây là khoản mục thể hiện khoản trái phiếu nắm giữ và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn từ ba tháng đến dưới 1 năm, hưởng lãi suất áp dụng. Trong đó, quý I/2024, lãi hoạt động đầu tư trái phiếu ghi nhận 32,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.453,2 tỷ đồng và bằng tới 90,9% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu 26.034,2 tỷ đồng).

Tiếp tục giảm thêm 4.853 nhân viên trong quý I/2024

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 31/3/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận còn 60.561 nhân viên, giảm 4.853 nhân viên so với đầu năm (đầu năm ghi nhận 65.414 nhân viên).

Thực tế, đỉnh điểm số lượng viên của Thế Giới Di Động là ngày 30/9/2022 ghi nhận 80.231 nhân viên nhưng tới 31/12/2023 chỉ còn 65.414 nhân viên, giảm 14.817 nhân viên.

Như vậy, chỉ tính tới 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế Giới Di Động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Chuỗi Bách hoá Xanh tiếp tục lỗ trong quý I/2024

Chuỗi Bách hoá Xanh tiếp tục lỗ trong quý I/2024

Về hoạt động theo chuỗi, CTCP Thương mại Bách hoá Xanh, đơn vị quản lý chuỗi Bách hoá Xanh tiếp tục phát sinh lỗ thêm 105,4 tỷ đồng trong quý I/2024, nâng tổng lỗ luỹ kế lên 8.756,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, MWG (Cambodia) Co., Ltd tiếp tục lỗ 0,3 tỷ đồng trong quý I/2024, nâng tổng lỗ luỹ kế 702,9 tỷ đồng; CTCP Dược phẩm An Khang Pharma (sở hữu chuỗi nhà thuốc An Khang) lỗ 69,8 tỷ đồng trong quý I/2024, nâng tổng lỗ luỹ kế lên 731,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu MWG tăng 1.100 đồng, lên 54.900 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn