Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 5/2024: Mức cao nhất dành cho tiền gửi online 24 tháng

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 5/2024: Mức cao nhất dành cho tiền gửi online 24 tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lãi suất tiết kiệm BIDV áp dụng với khách hàng cá nhân tháng 5/2024

Theo khảo sát biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng1,7 - 4,7%/năm.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng cùng mức lãi suất là1,7%/năm; kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng có chung mức lãi suất là2%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là3%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên có cùng mức lãi suất áp dụng là4,7%/năm

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy BIDV tháng 5/2024

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

1,70%

2 Tháng

1,70%

3 Tháng

2,0%

5 Tháng

2,0%

6 Tháng

3,0%

9 Tháng

3,0%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,70%

36 Tháng

4,70%

Nguồn:BIDV

Ngoài hình thức gửi tiền tại quầy, BIDV cũng đang triển khai hình thức nhận tiền gửi trực tuyếnthông qua ứng dụng Mobile Banking/Internet Banking. Trong đó, BIDV áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn 0,1 - 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn so với hình thức gửi tiền tại quầy.

Cụ thể, kỳ hạn 1 - 3 tuần được áp dụng lãi suất 0,3%/năm; 1 - 2 tháng là 2%/năm; 3 - 5 tháng là 2,3%/năm; 6 - 11 tháng là 3,3%/năm; 12 - 18 tháng là 4,7%/năm và 24 - 36 tháng là 4,8%/năm.

Như vậy, hiện mức lãi suất huy động cao nhất đang được BIDV áp dụng là 4,8%/năm, dành cho tiền gửi online của cá nhân tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại BIDV tháng 5/2024 

Kỳ hạn

Lãi suất

1 tuần

0,3%

2 tuần

0,3%

3 tuần

0,3%

1 Tháng

2,0%

2 Tháng

2,0%

3 Tháng

2,3%

4 tháng

2,3%

5 Tháng

2,3%

6 Tháng

3,3%

9 Tháng

3,3%

11 Tháng

3,3%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,80%

36 Tháng

4,80%

Nguồn: BIDV

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng doanh nghiệp tháng 5/2024

Đối với khách hàng doanh nghiệp, hiện khung lãi suất huy động tiền gửi của BIDV dao động trong khoảng1,6 – 4,2%/năm theohình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền các kỳ hạn 1 - 2 tháng được ấn định mức lãi suất1,6%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là1,9%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là3%/năm;

Trong tháng 5/2024, lãi suất huy động ưu đãi nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp là4,2%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng.

Các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn được áp dụng lãi suất 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp tại BIDV tháng 5/2024

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 tháng

1,60%

2 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

4 tháng

1,90%

5 tháng

1,90%

6 tháng

3,0%

7 tháng

3,0%

8 tháng

3,0%

9 tháng

3,0%

10 tháng

3,0%

11 tháng

3,0%

12 tháng

4,20%

24 tháng

4,20%

36 tháng

4,20%

48 tháng

4,20%

60 tháng

4,20%

Nguồn:BIDV

Xem thêm tại cafef.vn