Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 12/2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) điều chỉnh mức lãi huy động giảm tại các kỳ hạn trong tháng 12/2023 như sau:

Đối với khách hàng gửi tại quầy

Với khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đang được Sacombank áp dụng mức lãi suất là 3,4%/năm. Tại kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lần lượt được Sacombank áp dụn mức lãi suất tương ứng là 3,5%/năm và 3,6%/năm.

Bên cạnh đó, 3,7%/năm là mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 4 tháng. Trong khi đó, kỳ hạn 5 tháng đang được Sacombank huy động mức lãi suất là 3,75%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng Sacombank áp dụng mức lãi suất là 4,5%/năm. Các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng được áp dụng mức lãi suất trong khoảng 4,6 - 4,75%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cũng được điều chỉnh giảm về mức lãi suất còn 4,8%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 15 tháng đến 24 tháng đang được ấn định mức lãi suất trong khoảng 4,85 - 4,95%/năm, giảm 0,65 điểm phần trăm so với lần phát hành gần nhất.

Ngoài ra, ngân hàng Sacombank cũng tiếp tục triển khai các hình thức trả lãi linh hoạt khác với mức lãi suất tương ứng như sau: Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất 4,47 - 4,76%/năm; Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất 3,4 - 4,74%/năm, Lãi trả trước: Lãi suất 3,39 - 4,59%/năm.

>> Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 12/2023

lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 12/2023
Lãi suất ngân hàng Sacombank tại quầy tháng 12/2023

Đối với khách hàng gửi trực tuyến

Cùng với đó, khung lãi suất huy động áp dụng với hình thức tiết kiệm trực tuyến cũng được điều chỉnh giảm. Theo đó, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến đang dao động trong khoảng 3,6 - 5,2%/năm.

lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 12/2023
Lãi suất ngân hàng Sacombank với hình thức gửi trực tuyến tháng 12/2023

Trong đó, 5,2%/năm là mức lãi suất cao nhất được triển khai cho kỳ hạn 36 tháng. Còn kỳ hạn 1 tháng đang được áp dụng mức lãi suất thấp nhất trong các kỳ hạn là 3,6%/năm.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm các hình thức lĩnh lãi linh hoạt với lãi suất hấp dẫn như: Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất khoảng 4,67 - 4,94%/năm, Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 3,6 - 4,92%/năm.

>>Lãi suất tiết kiệm BIDV mới nhất tháng 12/2023

Xem thêm tại nguoiquansat.vn