Lãi suất Ngân hàng VPBank tháng 5/2024 cao nhất 5,3%/năm

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho hình thức gửi tại quầy

Như thường lệ, khung lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vẫn được quy định theo 5 hạn mức tiền gửi: dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và trên 50 tỷ. Trong đó, các hạn mức dưới 10 tỷ đồng tiếp tục được niêm yết chung khung lãi suất.

Qua khảo sát, khung lãi suất tiền gửi được ngân hàng VPBank áp dụng cho hình thức tiền gửi tại quầy hiện dao động trong khoảng 2,6 - 5,2%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, biểu lãi suất này đã tăng 0,2 - 0,3 điểm % tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng và 12 - 36 tháng, ở tất cả các hạn mức.

Ảnh: Chanh Tươi Review

Chi tiết hơn, tại kỳ lĩnh lãi 1 tháng, lãi suất ngân hàng dành cho hạn mức dưới 10 tỷ, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và từ 50 tỷ trở lên lần lượt là 2,6%/năm, 2,7%/năm và 2,8%/năm; cùng tăng 0, 3 điểm % so với hồi tháng 4.

Tại các kỳ lĩnh lãi 2 - 5 tháng, các tài khoản có hạn mức dưới 10 tỷ sẽ được áp dụng lãi suất chung là 2,9%/năm; trong khi các tài khoản có hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và 50 tỷ trở lên được niêm yết mức lãi suất tương ứng là 3%/năm và 3,1%/năm; cũng tăng 0,3 điểm %.

Riêng các kỳ hạn 6 - 11 tháng giữ nguyên mức lãi suất huy động là 4,1%/năm (hạn mức dưới 10 tỷ), 4,2%/năm (hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ) và 4,3%/năm (hạn mức từ 50 tỷ trở lên).

Song song đó, tại các kỳ hạn 13 - 15 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng VPBank quy định cho tài khoản có hạn mức dưới 10 tỷ đồng là 4,7%/năm, tăng 0,3 điểm %; hạn mức từ 10 tỷ trở lên là 4,8%/năm, tăng 0,3 điểm % đối với hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và tăng 0,2 điểm % đối với hạn mức trên 50 tỷ.

Kế đến, 5,1%/năm là mức lãi suất ngân hàng VPBank triển khai cho hạn mức dưới 10 tỷ đồng tại các kỳ lĩnh lãi 24 - 36 tháng. Cũng trong kỳ lĩnh lãi này, các hạn mức từ 10 tỷ trở lên sẽ được áp dụng biểu lãi suất là 5,2%/năm. 

Ngoài ra, các tài khoản có kỳ hạn gửi từ 1 đến 3 tuần sẽ duy trì mức lãi suất thấp là 0,4%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho hình thức gửi tại quầy tháng 5/2024

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho kênh online

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất huy động ngân hàng VPBank ấn định cho hình thức tiết kiệm online cũng được nâng lên mức 2,7 - 5,3%/năm, tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng. So với hình thức tiền gửi tại quầy, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm theo hình thức này sẽ nhận được lãi suất cao hơn 0,1 điểm %. 

Trong đó, 5,3%/năm là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho các tài khoản có hạn mức trên 50 tỷ tại các kỳ hạn 24 - 36 tháng. Và 0,4%/năm là mức lãi suất thấp nhất áp dụng chung cho tất cả các hạn mức ở kỳ hạn 1 - 3 tuần.

Nguồn: VPBank

Lưu ý: Khách hàng ưu tiên gửi tiền với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất được quy định bằng lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất huy động hiện hành (+) 0,1%/năm.

Xem thêm tại vietnambiz.vn