Lãi suất tiền gửi Vietinbank mới nhất tháng 5/2024

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân

Tháng 5/2024, đối với khách hàng gửi tiền cá nhân, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) niêm yết lãi suất huy động dao động trong khoảng 0,2-4,8%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Theo đó, các kỳ hạn dưới 1 tháng được VietinBank áp dụng lãi suất 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1-3 tháng là 1,7%/năm; kỳ hạn từ 3-6 tháng là 2,0%/năm; kỳ hạn từ 6-12 tháng là 3%/năm; kỳ hạn từ 12-24 tháng là 4,7%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất đang được VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân là 4,8%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Lãi suất tiền gửi Vietinbank mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân tháng 5/2024

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động VietinBank niêm yết trong khoảng 0,2-4,2%/năm đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, VietinBank áp dụng lãi suất 0,2%/năm dành cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn gửi dưới 1 tháng; kỳ hạn từ 1-3 tháng được áp dụng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn từ 3-6 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn từ 6-12 tháng là 2,9%/năm;

Lãi suất tiền gửi Vietinbank mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tháng 5/2024

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,2%/năm khi gửi tiền từ 12 tháng trở lên.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn