Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Vietcombank tháng 5: Cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

đối với khách hàng cá nhân khi gửi kỳ hạn 7-14 ngày là 0,2%/năm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 1 - 2 tháng niêm yết tại mức 1,6%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm giữ ở mức 1,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 6 - 9 tháng là 2,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 12 tháng là 4,6%. Khách hàng gửi tiền từ 24 - 60 tháng nhận lãi suất cao nhất với 4,7%.

Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn sẽ nhận mức lãi suất ở mức 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Vietcombank tháng 5: Cao nhất bao nhiêu?- Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Vietcombank.

Theo khảo sát, trong nhóm Big 4, đến thời điểm hiện tại, Vietcombank đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất tại tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Vietcombank tháng 5: Cao nhất bao nhiêu?- Ảnh 2.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại 4 ngân hàng Big 4.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1-2 tháng hiện niêm yết ở mức 1,5%/năm.

tại kỳ hạn 3 tháng là 1,8%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 6-9 tháng là 2,8%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng là 4,1%/năm.  Ở kỳ hạn 24-60 tháng, lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 4,2%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Vietcombank tháng 5: Cao nhất bao nhiêu?- Ảnh 3.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Vietcombank.

Xem thêm tại cafef.vn