Lãi suất tiết kiệm VIB mới nhất tháng 5/2024

Tháng 5/2024, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tiếp tục triển khai 3 nhóm hạn mức dành cho khách hàng cá nhân bao gồm: từ 10 triệu đến dưới 300 triệu, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ và từ 3 tỷ trở lên.

Lãi suất huy động VIB dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Đối mức tiền gửi dưới 300 triệu đồng, VIB niêm yết trong khoảng 2,9-4,8%/năm, kỳ hạn 1-36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Cụ thể, VIB chỉ điều chỉnh giảm 0,1 điểm % tại kỳ hạn 2 tháng, các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên.

Cụ thể, tại kỳ hạn 2 tháng, VIB niêm yết mức lãi là 2,5%/năm. Tại kỳ hạn 3-5 tháng, VIB niêm yết mức lãi suất là 2,7%/năm. Tại kỳ hạn 7-11 tháng, VIB niêm yết mức lãi suất là 3,9%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, VIB niêm yết mức lãi suất là 4,%/năm.

Tại 2 kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, VIB niêm yết mức lãi suất lần lượt là 4,7%/năm và 4,8%/năm. Tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, VIB niêm yết mức lãi suất là 4,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất khách hàng được triển khai khi tham gia gửi tiết kiệm với hạn mức từ 10-300 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngoài ra, VIB cũng điều chỉnh giảm khung lãi suất huy động cho 2 hạn mức tiền gửi từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ và tiền gửi từ 3 tỷ trở lên về mức 2,4-4,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm VIB mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất tiết kiệm VIB mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất ngân hàng VIB dành cho khách hàng gửi tại quầy tháng 5/2024

Lãi suất huy động VIB dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến

Đối với hình thức gửi trực tuyến, VIB điều chỉnh giảm 0,1% điểm tại các kỳ hạn 2-5 tháng, dao động quanh mức 2,5-4,9%/năm đối với mức tiền gửi từ 2 triệu đồng đến 3 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm VIB mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất huy động VIB dành cho khách hàng gửi trực tuyến tháng 5/2024

Cụ thể, tại kỳ hạn 2 tháng, VIB niêm mức lãi suất tiền gửi là 2,6%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3-5 tháng được huy động mức lãi suất 2,8%/năm. Mức lãi suất 4%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 7-11 tháng.

Cùng với đó, kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng có mức lãi suất 4,9%/năm. So sánh biểu lãi suất cho thấy, mức lãi suất cao nhất là 5%/năm áp dụng cho các khoản tiết kiệm online từ 2 triệu đồng đến 3 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Những khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến dưới 1 tháng cũng được áp dụng lãi suất chung là 0,25%/năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn