Lãnh đạo Nam Việt (ANV) bán ra 300.000 cổ phiếu

Lãnh đạo Nam Việt (ANV) bán ra 300.000 cổ phiếu

Từ ngày 8/5 đến ngày 10/5, bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT đã bán ra 300.000 cổ phiếu ANV, giảm sở hữu từ 370.000 cổ phiếu (0,28% vốn), về 70.000 cổ phiếu (0,05% vốn).

Về diễn biến giá cổ phiếu trước khi bà Thuỷ bán ra, từ ngày 31/10/2023 đến ngày 10/5/2024, cổ phiếu ANV đã tăng 24,4%, từ 24.600 đồng, lên 30.600 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.016 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán thành phẩm giảm từ 1.123 tỷ đồng xuống còn 984 tỷ đồng. Các khoản doanh thu khác như năng lượng mặt trời biến động không đáng kể, ở mức 27,4 tỷ đồng. Khoản doanh thu từ công trình xây lắp đã không còn ghi nhận trong kỳ này, trong khi cùng kỳ năm ngoái mang về 2,7 tỷ đồng.

Với việc giá vốn giảm gần 4%, xuống 914,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 50%, về còn 101,2 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của Nam Việt giảm 42%, xuống còn 5,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 32%, còn 36,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 37% và 1%, về mức 34,4 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận sau thuế mục tiêu gấp gần 8 lần, lên 306 tỷ đồng. Như vậy, Công ty mới hoàn thành 5,5% mục tiêu lợi nhuận năm sau quý đầu năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu ANV giảm 250 đồng, về 30.350 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn