13:13, 17/08/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đăng ký CK bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HSX

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đăng ký CK bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HSX như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE