LCM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên BKS thay thế cho Bà Bùi Lan Anh từ 12/07/2022

LCM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên BKS thay thế cho Bà Bùi Lan Anh từ 12/07/2022

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo thay đổi nhân sự BKS như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm