Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp, cao nhất tỷ lệ 40%

- CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (Mã DAD): Ngày 8/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 19/1/2024.

- CTCP Hóa chất Việt Trì (Mã HVT): Ngày 8/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 16/2/2024.

- CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã DNH): Ngày 9/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Dược phẩm Hà Nội (Mã DHN): Ngày 18/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/1/2024.

- CTCP Thủy điện Thác Mơ (Mã TMP): Ngày 22/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023 tỷ lệ 38,83% (1 cổ phiếu được nhận 3.883 đồng). Ngày thanh toán là 29/3/2024.

- CTCP Pin Ắc quy miền Nam (Mã PAC): Ngày 1/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 28/2/2024.

>> Thêm 7 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cao nhất tỷ lệ 30%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn