Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp, đáng chú ý VPB, PVS, TVN

- CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (Mã BMV): Ngày 27/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 0,27% (1 cổ phiếu được nhận 27 đồng). Ngày thanh toán là 13/11/2023.

- Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã PVS): Ngày 27/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 29/11/2023.

- CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Mã TA3): Ngày 31/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 2,77933% (1 cổ phiếu được nhận 277,933). Ngày thanh toán là 20/11/2023.

- Tổng CTCP Thép Việt Nam (Mã TVN): Ngày 1/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 23/11/2023.

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (Mã VPB): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/11/2023.

- CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (Mã ICT): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 21/11/2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn