Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

- CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã PPC): Ngày 22/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 18,75% (1 cổ phiếu được nhận 1.875 đồng). Ngày thanh toán là 28/6/2024.

- CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã TNG): Ngày 22/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày thanh toán là 2/2/2024.

- CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (Mã SAF): Ngày 24/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 1/2/2024.

- CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (Mã SBM): Ngày 25/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 5/2/2024.

- CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Mã BDT): Ngày 25/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 6,48% (1 cổ phiếu được nhận 648 đồng). Ngày thanh toán là 6/2/2024.

- CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (Mã APF): Ngày 25/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 23/2/2024.

- CTCP Vĩnh Hoàn (Mã VHC): Ngày 20/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 29/2/2024

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 15-19/1

Xem thêm tại nguoiquansat.vn