Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, cao nhất 30%

- CTCP Thủy điện Bắc Hà (Mã BHA): Ngày 4/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 12/4/2024.

- CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (Mã HEM): Ngày 8/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (Mã WSB): Ngày 9/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, cao nhất 30%
Hình minh họa

- CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Mã SBB): Ngày 15/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 29/4/2024.

- CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (Mã CPH): Ngày 16/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 18,48% (1 cổ phiếu được nhận 1.848 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (Mã PMT): Ngày 17/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 0,89% (1 cổ phiếu được nhận 89 đồng). Ngày thanh toán là 6/5/2024.

- CTCP HACISCO (Mã HAS): Ngày 19/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 0,5% (1 cổ phiếu được nhận 50 đồng). Ngày thanh toán là 25/4/2024.

- CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (Mã EPH): Ngày 25/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày thanh toán là 27/5/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn