Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 19-23/2

lNgày 29/2/2024, CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/2/2024.

Ngày 6/3/2024, CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.040 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/2/2024.

Ngày 28/4/2024, CTCP Đá Hoàng Mai (HNX: HMR) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 968 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/2/2024.

Ngày 8/3/2024, CTCP Kỹ thuật và Ô-tô Trường Long (HoSE: HTL) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/2/2024.

Ngày 29/2/2024, CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HoSE: SVC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/2/2024.

Ngày 8/4/2024, CTCP Đầu tư Phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi (HoSE: CCI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/2/2024.

Ngày 25/3/2024, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 3.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/2/2024.

>> Nhận định chứng khoán 19-23/2: Đà tăng chưa kết thúc, cơ hội chinh phục 1.250 điểm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn