Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 22-26/4

Ngày 22/5, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4, ngày đăng ký cuối cùng là 24/4.

Ngày 9/5, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) trả cổ tức đợt 2/2023 tỷ lệ 25% bằng tiền (2.500 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4, ngày đăng ký cuối cùng là 25/4.

Ngày 10/5, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trả cổ tức niên độ tài chính 2022 - 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền (500 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4, ngày đăng ký cuối cùng là 25/4.

Ngày 26/9, CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/4, ngày đăng ký cuối cùng là 25/4.

Ngày 14/5, CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa (FHS) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4, ngày đăng ký cuối cùng là 2/5.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn