Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 25-29/3

Ngày 5/4/2024, CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/3/2024.

Ngày 31/5/2024, CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/3/2024.

Ngày 9/8/2024, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UPCoM: NBE) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/3/2024.

Ngày 24/4/2024, CTCP Viễn thông VTC (HNX: VTC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/3/2024.

Ngày 10/4/2024, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/3/2024.

Ngày 10/4/2024, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/3/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP khoáng sản và Xi-măng Cần Thơ (UPCoM: CCM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/4/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn