Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 12-15/12

Ngày 31/1/2024, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 750 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

Ngày 22/12/2023, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

Ngày 25/12/2023, CTCP Vật tư Bưu điện (UPCoM: PMJ) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 970 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

Ngày 22/1/2024, CTCP Bê-tông ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

Ngày 22/12/2023, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 411 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/12.

Ngày 27/12/2023, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/12.

Ngày 25/12/2023, CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE: VMD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/12.

>> Một mã bất động sản đem lại mức tỷ suất lợi nhuận 48% chỉ sau hơn tháng, cổ đông sắp nhận cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền

Ngày 28/12/2023, CTCP Kim khí Thăng Long (UPCoM: KTL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 550 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/12.

c8a98a0f-aead-49f8-b3fd-91165bcb714d.jpeg
Cổ đông NTL, MPC, QTP sắp nhận cổ tức bằng tiền

Ngày 29/12/2023, CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/12.

Ngày 31/1/2024, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/12.

Ngày 26/12/2023, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/12.

Ngày 28/12/2023, CTCP Xi-măng La Hiên VVMI (HNX: CLH) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/12.

>> Nhận định chứng khoán 11-15/12: Các công ty chứng khoán đồng thuận cả xu hướng và điểm số

Xem thêm tại nguoiquansat.vn