Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 16 - 20/10

Ngày 25/10, CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/10.

Ngày 27/10, CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/10.

Ngày 27/10, CTCP Cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 607 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

Ngày 27/10, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

Ngày 31/10, CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (UPCoM: VHF) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 297 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

Ngày 30/10, CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10.

Ngày 31/10, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.470 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10.

Ngày 30/10, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

Ngày 27/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/10.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn