Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 20-27/11

Ngày 30/11, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 12/12, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 6.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 22/12, CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCoM: DXL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 125 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 14/12, CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 980,3 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 22/12, CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 22/12, CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 25/12, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UPCoM: MFS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Ngày 27/12, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.250 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Ngày 8/12, CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (UPCoM: LMI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12, CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 11/12, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 15/12, CTCP Tôn Đông Á (UPCoM: GDA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 22/12, CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 22/12, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 27/12, Tổng CTCP Thiết bị Điện Đông Anh (UPCoM: TBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 27/12, Tổng CTCP Lắp máy Việt Nam (UPCoM: LLM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 28/12, CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 441 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Nhận định chứng khoán ngày 20/11: Trong nguy có cơ, tận dụng nhịp giảm để lướt sóng?

Xem thêm tại nguoiquansat.vn