Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 23 - 27/10

Ngày 6/11, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

Ngày 9/11, CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4.620 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

Ngày 10/11, CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

Ngày 13/11, CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (UPCoM: SGI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

Ngày 14/11, CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

Ngày 24/11, CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

Ngày 6/11, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10.

Ngày 15/11, CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10.

Ngày 13/11, CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (UPCoM: BMV) trả cổ tức bằng tiền, 27 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10.

Ngày 15/11, CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10.

Ngày 29/11, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10.

Ngày 10/11, CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10.

Ngày 15/11, CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10.

Nằm trong ngành giảm điểm mạnh nhất tuần, một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ tăng 43%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn